AURA Thuiszorg

Thuiszorg AURA is actief  ZZP-er als wijkverpleging, PGB aanbieder en beheerstichting. Ons team werkt met enthousiasme om professioneel hulp aan te bieden in de zorg. Met wijkverpleegkundigen en verzorgenden bieden wij verpleging en verzorging, begeleiding (individueel/groep), met en zonder vervoer en huishoudelijke hulp. Dit betekent minder mensen over vloer en goede bereikbaarheid. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op met  tel. nm. 06-23307466. Als u belt krijgt u altijd direct een verpleegkundige aan de lijn.

De zorg die wij leveren wordt bekostigd uit de zorgverzekeringswet, WLZ of WMO. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico. Na een intake beslissen we samen hoeveel zorg nodig is en kunnen we direct starten met het leveren van zorg. Wij zijn een zelfsturend team met gediplomeerd en gekwalificeerd personeel bevoegbekwaam voor alle verpleegtechnische handelingen, bijscholingen gecertificeerd, ook BHV'ers.  Mantelzorgers zijn zeer betrokken bij onze samenwerking.

Thuiszorg AURA voldoet aan de volgende eisen:

- Maakt gebruik van een hulpverleningsplan en stelt dit periodiek bij

- Periodiek bewaakt en beheerd om de kwaliteit te verbeteren

- Beschikt over een VOG van medewerkers

- Houdt zich aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

- Heeft een meldplicht calamiteiten en geweld

- Stelt een vertrouwenspersoon in de gelegenheid zijn taak uit te oefenen

- Beschikt over een klachtenregeling

- Stemt de ondersteuning af met andere betrokken hulpverleners  

 

Met vriendelijke groeten,

Thuiszorg AURA

Contact

Fijn dat u een bezoek brengt aan de website van AURA Thuiszorg. Vul bij vragen en/of suggesties het onderstaande formulier in.