AURA Thuiszorg

Welkom bij AURA Thuiszorg

Aura Thuiszorg is al 7 jaar actief ZZP-er als wijkverpleging Zorg in Natura en PGB aanbieder/ beheerstichting. Ons team werkt met enthousiasme om professioneel hulp aan te bieden in de zorg. Met wijkverpleegkundigen en verzorgenden bieden wij verpleging en verzorging, begeleiding individuele/groep, met en zonder vervoer. Dit betekent minder mensen over vloer en goede bereikbaarheid. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op met tel. nm. 06-24734474 (gelieve whatsappen). Als u belt krijgt u altijd direct een verpleegkundige aan de lijn.

De zorg die wij leveren wordt bekostigd uit de zorgverzekeringswet, WLZ of WMO. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico. Na een intake met onze hbo-niveau 5 wijkverpleegkundige en contact met de huisarts ( zo nodig  verzoek voor uitvoering ) beslissen we samen hoeveel geïndiceerde zorguren nodig is en kunnen we direct starten met het leveren van zorg. Wij zijn een zelfsturend klein team met gediplomeerd en gekwalificeerd personeel bevoegbekwaam voor alle verpleegtechnische handelingen, bijscholingen gecertificeerd, BHV'ers, ook Mijn keurmerk KIWA certificaat. Mantelzorgers zijn zeer betrokken bij onze samenwerking.

AURA Thuiszorg voldoet aan de volgende eisen:

 Maakt gebruik van een hulpverleningsplan en stelt dit periodiek bij

 Elke maand monitoring met de geïndiceerde wijkverpleegkundige

 Periodiek bewaakt en beheerd om de kwaliteit te verbeteren

 Beschikt over een VOG van medewerkers]

 Houdt zich aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 Heeft een meldplicht calamiteiten en geweld

 Stelt een vertrouwenspersoon in de gelegenheid zijn taak uit te oefenen

 Beschikt over een klachtenregeling

 Stemt de ondersteuning af met andere betrokken hulpverleners  
 
Met vriendelijke groeten,

AURA Thuiszorg

Contact

Fijn dat u een bezoek brengt aan de website van AURA Thuiszorg. Vul bij vragen en/of suggesties het onderstaande formulier in.